VOLWASSENEN EN ADOLESCENTEN

Stagnaties en voortdurend herhaalde negatieve belevingen kunnen aanleiding geven om hulp te gaan zoeken zodat deze uiteindelijk niet meer zo belemmerend blijven werken in je leven. Je kunt terecht met klachten als angsten, somberheid, complex trauma, stagnerende rouw, eenzaamheidsgevoelens, verminderde gevoelens van eigenwaarde, schaamte, existentiƫle problemen en zingeving. Therapie geeft de mogelijkheid van een reisgezel voor de weg die je daar in gaat.

Het is voor veel mensen een drempel om te starten met therapie, er is moed voor nodig om het onderzoeksproces met jezelf aan te gaan. De eerste ontmoetingen binnen de therapie vormen de intakefase. In deze fase gaan we samen je klachten verkennen en hoe deze mogelijk samenhangen met jouw levensverhaal en stagnerend werken in je huidige leven. In deze fase kun je ervaren of het voldoende veilig voelt om over kwetsbare ervaringen en gevoelens te praten en wordt er gekeken of er een passende behandeling ingezet kan worden binnen de praktijk. Na deze intakefase volgt dan ook een advies voor passende therapieĆ«n. Mocht dit advies niet binnen mijn expertise vallen dan zal ik een gericht advies voor een collega-praktijk of instelling doen.

AANMELDING

De aanmelding kan telefonisch of per mail plaatsvinden. Daarna zal telefonisch contact opgenomen worden om al een eerste inschatting te doen of de aanmelding passend is bij wat de praktijk biedt. De consulten vinden plaats in mijn praktijk in de wijk Gestel in Eindhoven.

De wachttijd voor de Specialistische GGZ bedraagt:

20-24 weken