Werkwijze

VOLWASSENEN EN ADOLESCENTEN

Stagnaties en herhaalde negatieve belevingen kunnen aanleiding geven om hulp te gaan zoeken zodat deze uiteindelijk niet meer voortdurend belemmerend blijven werken in je leven. Mensen kunnen terecht met klachten als angsten, somberheid, traumatische ervaringen, stagnerende rouw, eenzaamheidsgevoelens, verminderde gevoelens van eigenwaarde, existentiële problemen en zingeving. Therapie geeft de mogelijkheid van een reisgezel voor de weg die je daar in gaat.

Het is voor veel mensen een drempel om te starten met therapie. De eerste ontmoetingen betreffen de intakefase. In deze fase gaan we je probleem verkennen en hoe het je remt om meer voluit te kunnen leven. In deze fase kun je ervaren of het voldoende veilig voelt om over je problemen te praten en bekijkt de therapeut of er een passende behandeling ingezet kan worden binnen de praktijk.

AANMELDING

De aanmelding kan telefonisch of per mail plaatsvinden. Daarna zal telefonisch contact opgenomen worden om een eerste inschatting te doen of de aanmelding passend is bij wat de praktijk biedt. De consulten vinden plaats in mijn praktijk in een woonwijk in Eindhoven Noord, het is een werkkamer aan huis.

De wachttijd voor kortdurende behandelingen in de basis GGZ  bedraagt:

32 – 36 weken

De wachttijd voor de Specialistische GGZ bedraagt:

32 – 36 weken