Werkwijze

VOLWASSENEN

Allerlei gevoelens en thema’s kunnen bij volwassenen aanleiding geven om deze diepgaander te willen onderzoeken, vaak om ze door te werken zodat ze een rustiger plek krijgen of niet meer overheersen. Hierbij kan gedacht worden aan gebeurtenissen met een grote impact, herhaalde kleine trauma’s, rouw- en verliesverwerking, angsten, depressieve klachten, burnout klachten, verminderde gevoelens van eigenwaarde en zingeving. Therapie geeft de mogelijkheid van een reisgezel voor de weg die je daar in gaat. De eerste ontmoeting(en) betreft een kennismakings- en intakegesprek waarin de klachten, de achtergrond, uw persoonlijke situatie en de hulpvraag vastgesteld worden, waarna de behandeling gestart wordt.

KINDEREN

Thema’s waar kinderen en jongeren geregeld voor komen zijn angsten, rouw, trauma, zelfbeeld en het verwerken van levensgebeurtenissen. Hierin werk ik met het kind en het familiesysteem er om heen, samen en apart.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan de start van de therapie een uitgebreid intakegesprek met de ouders zijn. Van hieruit worden korte of meer uitgebreide behandel- of onderzoeksvragen opgesteld om duidelijk in kaart te gaan brengen wat er speelt. Indien hier een behandeling uit voortkomt, dan wordt u als ouder hier zo veel mogelijk bij betrokken. Bij pubers en jongeren zal de ouderbetrokkenheid steeds afgestemd dienen te worden op de toenemende mate van autonomie en de behoefte van de jongere.

AANMELDING

De aanmelding kan telefonisch of per mail plaatsvinden. Daarna zal ik contact met u opnemen om te bekijken of de aanmelding passend is bij wat de praktijk biedt. De consulten vinden plaats in mijn praktijk in een woonwijk in Eindhoven Noord, het is een werkkamer aan huis.

De wachttijd voor kortdurende behandelingen in de basis GGZ  bedraagt: ca. 6-10 weken (januari 2019)

De wachttijd voor de Specialistische GGZ bedraagt: hier worden momenteel geen nieuwe clienten op de wachtlijst gezet (januari 2019).