Visie

It is a task to come to see the world as it is – Iris Murdoch

Belangrijke waarden in de werkrelatie zijn voor mij oprechtheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid met als uiteindelijk doel persoonlijke groei. Therapie is daarin maatwerk. Kenmerkend voor mijn manier van werken is de systemische, experiëntiële en explorerende wijze. Uitgangspunt hierin is hoe je je tot jezelf en de ander verhoudt. Therapie gaat over het ontdekken van jezelf vanuit je eigen unieke achtergrond waarin allerlei gevoelens alsnog toegelaten kunnen worden en overtuigingen onderzocht kunnen worden.

In mijn werk hanteer ik verschillende technieken zoals Emotion Focused Therapy, systemisch werken, cognitieve gedragstherapie, focusing, achtergronden van de psychodynamische therapie en EMDR. Mijn werkwijze gaat uit van een basis in de persoonsgerichte benadering waarbinnen ik de diverse technieken hanteer naarmate deze zinvol zijn voor de client.