Emotiegerichte psychotherapie gaat over het ontdekken van jezelf vanuit je eigen unieke achtergrond. Het bewustworden en begrijpen van emoties, deze toelaten en uitdrukken speelt hierin een belangrijke rol. In therapie zal er veel aandacht zijn voor het contact maken en begrijpen van lichamelijk gevoelde emoties en daar betekenis aan te verlenen. Dan kun je er ook een actie aan te verbinden die goed is voor jezelf en/of voor de ander.

De basis van je emotionele welzijn wordt in de kinderjaren gelegd in de interactie met een belangrijke ander in een veilige bedding, zo leer je wat emoties betekenen voor je. Als daar weinig aandacht aan besteed is of je leert je niet te uiten als je bijvoorbeeld verdriet of woede voelt dan leer je er onvoldoende aandacht aan te geven en kun je op latere leeftijd daarin stagneren. Je kunt ook bang worden om emoties te voelen, zoals bijvoorbeeld schaamte, waardoor je deze wilt controleren of vermijden. In wezen komen emoties op en zijn ze niet goed of slecht. In therapie gaan we vanuit een veilige relatie aandacht schenken aan het innerlijk gewaarworden en proberen we in samenwerking te begrijpen wat je beleving je te zeggen heeft over het nu of mogelijk over pijnlijke gebeurtenissen uit je verleden. Gaandeweg het therapieproces zullen daarbij nieuwe betekenissen verleend worden aan je eigen levensgeschiedenis. Je bent immers niet alleen een voelend wezen maar ook een denkend en reflecterend wezen.

Belangrijke waarden in de werkrelatie zijn voor mij oprechtheid, empathie en gelijkwaardigheid met als uiteindelijk doel persoonlijke groei, waarbij stagnaties die deze groei in de weg staan opgeheven kunnen worden. Therapie is daarin maatwerk.

Ik werk vanuit het persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapeutische gedachtegoed waarin de voortdurende afstemming op zowel het emotionele als lichamelijke beleven en de reflectie hierop een belangrijke rol heeft. Daar binnen heb ik me verder ontwikkeld als Emotion Focused Therapeut.