Visie

Emotiegerichte psychotherapie gaat over het ontdekken van jezelf vanuit je eigen unieke achtergrond. Het bewustworden en begrijpen van emoties, ze toelaten en uitdrukken spelen hierbij een belangrijke rol. Emotionele verandering is hierin cruciaal voor een blijvende verandering. Gaandeweg het therapieproces zal aan de eigen levensgeschiedenis nieuwe betekenissen verleend worden. Door een goed innerlijk contact met het eigen emotionele beleven kan het innerlijke kompas weer beter benut worden.

Belangrijke waarden in de werkrelatie zijn voor mij oprechtheid, empathie en gelijkwaardigheid met als uiteindelijk doel persoonlijke groei. Therapie is daarin maatwerk.

Ik werk vanuit het persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapeutische gedachtegoed waarin de voortdurende afstemming op zowel het emotionele als lichamelijke beleven een belangrijke rol heeft. Daar binnen heb ik me verder ontwikkeld als Emotion Focused Therapeut. Negatieve emoties zijn vaak de klacht waarmee mensen komen en waar tevens de sleutel ligt om tot een veranderende beleving te komen.