Vergoedingen

De sessies bij een psychotherapeut/GZ-psycholoog worden voor volwassenen (in de zorgverzekeringswet vanaf 18 jaar) onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient uw hulpvraag binnen het kader van verzekerde zorg te vallen en is er altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Volgens de wetgeving zal eerst uw eigen risico worden aangesproken alvorens er tot vergoeding wordt overgegaan.

SPECIALISTISCHE GGZ

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor zijn geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dit betekent dat de nota, met de vastgestelde tarieven door de NZA, achteraf of na een jaar therapie bij u in rekening gebracht wordt. In de specialistische zorg wordt gewerkt met DBC’s. Na afsluiting van de DBC òf na een jaar wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose en de tijd (direct en indirect) die aan de behandeling besteed is. Deze DBC-factuur ontvangt u zelf en dient u zelf te betalen. U kunt deze indienen bij uw verzekeraar. Ik hanteer hierin de wettelijke tarieven die vastgesteld zijn door de NZA. Hierin geldt dat indien u een restitutiepolis heeft de behandeling vergoed wordt voor ca. 90-100%. Indien u een naturapolis heeft dient u rekening te houden met een vergoeding van circa 50-80%. Bij uw zorgverzekeraar kunt u het precieze percentage achterhalen.

Overzicht vastgestelde tarieven voor de specialistische GGZ treft u hier (zie bijlage 1).

CONTRACTVRIJ WERKEN

Zorgverzekeraars krijgen een toenemende invloed op de inhoud van de therapie die niet altijd aansluit op de wetenschappelijke methoden die evidence-based zijn voor de klinische praktijk. Daarnaast wordt de kwalitatieve zorg ondergeschikt gemaakt aan regelgeving. Meer informatie over de argumentatie om contractvrij te werken treft u hier.

BASIS GGZ

Vanaf 1 januari 2020 heb ik met geen enkele zorgverzekering meer een contract. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten dan krijgt u de kosten voor behandeling voor 90-100% vergoed. Indien u een naturapolis heeft dan hangt het van uw zorgverzekeraar af hoeveel u van de nota vergoed krijgt (in de regel varieert dit van 50 tot 80%). In het eerste gesprek wordt met u samen een inschatting gemaakt in welke van de onderstaande categorieën de kosten van uw therapie zullen gaan vallen. U dient zelf bij uw zorgverzekering na te gaan welk precieze percentage van de nota vergoed zal worden.

Overzicht vastgestelde tarieven voor de basis GGZ vindt u hier.

Indien er geen sprake is van een vergoede diagnose kan er op eigen initiatief, zonder verwijsbrief, een therapeutisch traject gevolgd worden. Het tarief per consult bedraagt 105,00 euro (45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiden/uitwerken). Dit valt onder onverzekerde zorg (OVP) en kan daarom niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Bij niet tijdige afmelding (minimaal 24 uur van te voren) wordt er 40 euro doorberekend.

Vergoedingen voor zorg voor jongeren tot 18 jaar vallen onder de gemeentes, er zijn echter geen contracten afgesloten hierin. Hierdoor komen kosten van zorg voor eigen rekening, het huidige uurtarief bedraagt 105 euro per consult.

De volgende registraties zijn in mijn bezit: Psychotherapeut BIG, Gezondheidszorgpsycholoog BIG.