In het kader van de opleiding tot een specialisme in de psychologie (psychotherapeut, klinisch – of GZ psycholoog) wordt er supervisie geboden in mijn praktijk. Je kunt ook supervisie volgen in het kader van de opleiding tot EFT therapeut. Zowel bij de Vereniging voor Persoonsgerichte Experientiële Psychotherapie (VPEP) als bij het Emotion Foucused Therapy Instituut Nederland (EFTiN) ben ik erkend als supervisor.

In de supervisie kunnen we werken aan jouw leerdoelen die je je eigen wilt maken in het kader van persoonsgerichte experientiële psychotherapie of in het kader van Emotion Focused Therapy. In beide vormen van supervisie kun je leren hoe je procesgericht kunt werken met cliënten waarin je vanuit de basishouding van onvoorwaardelijke acceptatie, empathie, presentie en congruentie kunt leren afstemmen op de client om processen te verdiepen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke technieken die je je eigen kunt maken.

Ook geef ik leertherapie aan psychologen en psychiaters in het kader van hun specialistische opleiding. Ik werk daarin evenzeer zowel persoonsgericht experientiëel als vanuit de Emotion Focused Therapy.