De sessies voor psychotherapie voor volwassenen (in de zorgverzekeringswet vanaf 18 jaar) worden onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient uw hulpvraag binnen het kader van verzekerde zorg te vallen en is er altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Volgens de wetgeving zal eerst uw eigen risico worden aangesproken alvorens er tot vergoeding wordt overgegaan.

SPECIALISTISCHE GGZ EN CONTRACTVRIJ WERKEN

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor heb ik geen contracten afgesloten met verzekeraars waardoor uw vergoeding mogelijk lager kan uitpakken. In de specialistische zorg wordt vanaf 1 januari 2022 gewerkt met vastgestelde tarieven per consult (voorheen met DBC’s). Dit betekent dat u iedere drie maanden of na afsluiting van het traject de nota krijgt met daarop de tijd (direct en indirect) die aan de behandeling besteed is en de kosten. Deze factuur ontvangt u zelf en dient u zelf te betalen. U kunt deze indienen bij uw verzekeraar. Ik hanteer hierin de wettelijke tarieven die vastgesteld zijn door de NZA. Hierin geldt dat indien u een zuivere restitutiepolis heeft de behandeling vergoed wordt voor 100%. Bij een onzuivere restitutiepolis varieert de vergoeding tot aan 90%. Indien u een naturapolis heeft dient u rekening te houden met een vergoeding van circa 50-70%. Bij uw zorgverzekeraar kunt u het precieze percentage achterhalen.

De vastgestelde tarieven door de NZA voor 2024 zijn:

Intake screening 15 minuten 75,41

Intake 60 minuten 211,06

Behandelsessie 45 minuten 156,72

Behandelsessie 60 minuten 186,80

Om kwalitatieve zorg en evidence based werken niet ondergeschikt te maken aan allerlei regelgeving, werkt de praktijk contractvrij waardoor de inhoud kan blijven prevaleren. Meer informatie over de argumentatie om contractvrij te werken treft u hier.

Indien er geen sprake is van een vergoede diagnose kan er op eigen initiatief, zonder verwijsbrief, een therapeutisch traject gevolgd worden. Het tarief per consult bedraagt 130,00 euro (45 minuten contacttijd). Dit valt onder onverzekerde zorg (OVP) en kan daarom niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Bij niet tijdige afmelding (minimaal 24 uur van te voren) wordt er 50 euro doorberekend. Kosten voor leertherapie en supervisie bedragen eveneens 115,00 euro per 45 minuten.

Vergoedingen voor zorg voor jongeren tot 18 jaar vallen onder de gemeentes, er zijn echter geen contracten afgesloten hierin. Hierdoor komen kosten van zorg voor eigen rekening.

De volgende registraties zijn in mijn bezit: Psychotherapeut BIG, Gezondheidszorgpsycholoog BIG.

VOOR COLLEGA’S IN OPLEIDING TOT EEN SPECIALISME:

Supervisie 45 minuten 115,00

Leertherapie 45 minuten 115,00